Ułatwienia dostępu

Logo Powiatu Zgorzeleckiego

zbiór informacji o zabytkach w Powiecie Zgorzeleckim

Kościół filialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radomierzycach

Obręb gminy:

Zgorzelec

Kategoria obiektu:

Obiekty sakralne

źródło:

wikipedia.org

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła to rzymskokatolicki kościół filialny.

Świątynia w Radomierzycach była wzmiankowana już w XIII wieku. Następna, zbudowana została na początku XVI wieku, spłonęła w 1686 roku, i została odbudowana około 1700 roku oraz wyremontowana pod koniec XIX w.

Budowla barokowa, orientowana, murowana z kamienia, składa się z nawy głównej, do której przylega prezbiterium  zakończone trójbocznie, natomiast z obu stron nawy są dobudowane piętrowe skrzydła, na osi korpusu jest umieszczona kwadratowa wieża, zakończona iglicowym dachem hełmowym  z prześwitem od zachodu. Kościół nakryty jest dachami wielopołaciowymi, wnętrze nakrywa sklepienie krzyżowe, portale i okna w opaskach mają kształt prostokąta. 

We wnętrzu można zobaczyć barokowy i rokokowy wystrój i wyposażenie, m.in. drewniany, polichromowany ołtarz i ambonę z XVIII stulecia, tablicę z napisem z 1712 roku, a także prospekt organowy wykonany w II połowie XIX wieku.

W murach obwodowych zachował się zespół kamiennych nagrobków i epitafiów z XVII i XVIII stulecia. W murze cmentarnym jest umieszczony nagrobek rycerza „de Losowa” zmarłego w 1313 roku.