Ułatwienia dostępu

Logo Powiatu Zgorzeleckiego

zbiór informacji o zabytkach w Powiecie Zgorzeleckim

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Trójcy

Obręb gminy:

Zgorzelec

Kategoria obiektu:

Obiekty sakralne

źródło:

wikipedia.org

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, bezwieżowy, wzniesiony około połowy XIII wieku, przebudowany w 1512 roku – XVI w., pierwotnie późnoromański, po przebudowie renesansowy, ozdobiony dekoracją stiukową na sklepieniach w drugiej połowie XVII wieku, restaurowany w 1809 i 1827 r. – XIX w. Wnętrze prezbiterium zachowało styl późnoromański, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym a zakończone półkolistą absydą zwieńczoną od zewnątrz głową brodatego mężczyzny. Wewnątrz na portalu zakrystii data przebudowy: Anno Dni 1512. Ołtarz pochodzi z 1599 r., a wnętrze ozdabiał olejny obraz na desce z 1608 r. przedstawiający W. Trotzendorfa.Cmentarz przy kościele, ewangelicki, obecnie nieczynny, z przełomu XVIII/XIX w., w murze cmentarnym znajduje się kamienna wieża bramna z ostrołukowym prześwitem.